Talk:Paranoico

From Luchawiki

Same as Paranoiko? --Thecubsfan 03:23, 1 June 2010 (UTC)